ELEMENTS Handled

ELEMENTS handled är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, infammation och förslitningsskador. Bandaget begränsar rörligheten i handleden genom den inbyggda skenan. Det håller också handleden varm.

Användningsområde: Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, infammation och förslitningsskador.