Testar topp-bild

Manual för webbplats

Här hittar du information om hur du administrerar webbplatsen på bästa sätt. I index-menyn till vänster hittar du alla kapitel i manualen med steg-för-steg-beskrivningar över det du kan göra.

Ändra/ta bort nuvarande innehåll

 1. Så fort du loggat in på webbplatsen dyker det upp en admin-meny högst upp på sidan samt flikarna Edit och Delete till höger på sidan. 
 2. Edit: klicka på Edit-fliken om du vill ändra innehållet på den sidan du ser framför dig. När du precis loggat in är det startsidan, men om du klickar på någon av huvudmenyvalen - exempelvis "Fotbiomekanik" - och sedan på Edit-fliken där så kommer du förstås till redigeringssidan för just det innehållet. 
 3. Delete: för fliken Delete gäller samma princip som för Edit - det vill säga om du klickar på Delete på sidan du har framför dig kommer du bli tillfrågad om just det innehållet ska tas bort.
 4. Du kan också klicka på Content högst upp till vänster och då listas allt innehåll som skapats på webbplatsen. Här kan du också söka och filtrera på innehållstyp om du söker någon särskild sida som ska ändras/tas bort.
test

Lägga till nytt innehåll

 1. När du är inloggad kan du välja att lägga till innehåll genom att klicka på Content högst upp till vänster i menyn på sidan.
 2. Du får upp en lista med olika typer av innehåll samt en blå knapp överst där det står +Add content. Klicka på den.
 3. Välj vilken innehållstyp du vill lägga till: Front Page, Landing page, Location eller Page

Front page

 1. General. börja med att fylla i Titel under fliken General. Titeln kommer inte synas på sidan utan enbart i innehållslistan under Content.
 2. Menu: Här fyller du först i valfri text i Body-fältet. Denna text kommer visas under Camp Pro-loggan till vänster på startsidan (1)
 3. Nedanför Body-fältet har du möjlighet att lägga till en länkknapp som leder vidare till valfri sida, som exempelvis "Om Camp Pro" (2). Sidan som man länkar till ska ha skapats tidigare och denna kan du söka upp i fältet URL. Börja skriva på sidnamnet så kommer det upp en lista med förslag - välj den sida som du vill länka till här.
 4. Under Link text skriver du in länktexten som ska stå på själva knappen. Denna text behöver nödvändigtvis inte vara samma som den i URL-fältet. 
 5. Pushes: En push är en klickbar ruta med bild som leder vidare till annat innehåll (3). Lägg till titel, bild samt den länk som pushen ska leda till. Även här är det viktigt att innehållet som ska länkas redan existerar, annas leder ju pushen ingenvart. Börja skriv in sidnamnet i Link-fältet så kan du välja där vilken sida du vill länka till. Om du vill lägga till flera pushar klickar du på Add Push.
 6. Välj bakgrundfärg på pushen i listan under Colorscheme.
 7. Klicka på knappen Save and publish längst ner. Klart!

Landing page

 1. General. börja med att fylla i Titel under fliken General. Titeln kommer inte synas på sidan utan enbart i innehållslistan under Content. Välj också bakgrundsfärg i listan under Colorscheme. Färgen kommer synas som bakgrund till sidomenyn till vänster (1) på den färdiga Landing-sidan.
 2. Menu: lägg till sidor under Sidebar Navigation. Börja skriva på sidnamnet så kommer det upp en lista med förslag - välj den sida som du vill länka till. Sidan måste förstås ha skapats tidigare. Klicka på Add another item för att lägga till flera sidor. Du kan också lägga till Locations som visar var produkten/tjänsten finns tillgänglig. Klicka också här på Add another item om du vill lägga till flera locations. Både sidorna och de locations du lägger till under Menu-fliken kommer synas som länkar i sidomenyn på den färdiga Landing-sidan (2).
 3. Hero: under denna flik laddar du upp den stora bakgrundsbilden på sidan. Du kan också lägga till en titel, text samt en knapplänk som alla kommer lägga sig ovanpå hero-bilden. Knapplänken skapar du under Hero button - ange vilken sida som ska länkas till i fältet URL och sedan vad som ska stå på själva knappen i fältet under Link text (måste inte vara samma namn som i URL-fältet). 
 4. Pushes: En push är en klickbar ruta med bild som leder vidare till annat innehåll och på landing page kommer pushen/pusharna synas nedanför hero-bilden. Lägg till titel, en kort text, bild samt den länk som pushen ska leda till. Även här är det viktigt att innehållet som ska länkas redan existerar, annas leder ju pushen ingenvart. Börja skriv in sidnamnet i Link-fältet så kan du välja där vilken sida du vill länka till. Om du vill lägga till flera pushar på sidan klickar du på Add Push.
 5. Klicka på knappen Save and publish längst ner. Klart!

Location

 1. General: börja med att fylla i Titel (exempelvis "Hornstull") under fliken General. Titeln kommer synas under hero-bilden på sidan. Välj om din location är av typen Butik eller Klinik under Location type. Lägg till telefonnummer, email och adress till din location. 
 2. Hero: här laddar du upp den stora bakgrundsbilden som visas högst upp på location-sidan. Du kan också lägga till en titel, text samt en knapplänk som alla kommer lägga sig ovanpå hero-bilden. Knapplänken skapar du under Hero button - ange vilken sida som ska länkas till i fältet URL och sedan vad som ska stå på själva knappen i fältet under Link text (måste inte vara samma namn som i URL-fältet). 
 3. Body: fyll i den text som kommer synas under titeln på sidan.
 4. Content sections: du kan lägga till en eller flera innehållssektioner som kommer visas under body-texten på sidan. Dessa består av en rubrik, kort text samt bild. Lägg till detta innehåll och om du vill ha en index-meny till höger på location-sidan är det viktigt att du ger sektionen ett ID, exempelvis 1 eller "citybutiken". Tänk på att inga mellanslag eller tecken som å, ä och ö kan användas här. Detta ID behövs sedan när du ska lägga till ankarlänkar under fliken Index. 
 5. I en sektion har du också möjlighet att lägga till en Embed code för att visa till exempel en video eller karta på location-sidan. Tänk dock på att när du fyller i Embed code i en sektion så kommer detta innehåll skriva över allt annat innehåll inom samma sektion. Därför är rekommendationen att om du vill ha en karta - fyll endast i embed code i sektionen och klicka sedan på Add content section för att lägga till ytterligare sektioner med annat innehåll. 
 6. Personnel: i denna sektion kan du lägga till info om personalen. Även här är det viktigt att du fyller i ett section ID om du vill kunna skapa ankarlänkar för sektionen under Index. För varje person fyller du i titel (namn), bild samt text. Klicka på Add person för att lägga till flera personer. 
 7. Index: här har du möjlighet att lägga till ankarlänkar som leder till de olika sektionerna på sidan - så att användaren slipper scrolla ner till varje sektion och samtidigt får en tydlig överblick över sidans innehåll (se bild). Att ha en index-meny rekommenderas särskilt om du har mycket innehåll på sidan. Under Anchor links fyller du först i URL och denna måste vara densamma som det section ID (exempelvis 1 eller "citybutiken") du tilldelat den sektion som du vill länka till i index-menyn. Dock ska du här i URL-fältet lägga till en # före ID, alltså #1 eller #citybutiken. Fyll sedan i Link text-fältet, förslagsvis med titeln på sektionen du vill länka till.
 8. Call to action pushes: dessa används för att uppmärksamma användaren på något specifikt innehåll och uppmana till handling. Det kan exempelvis vara "Kontakta oss" eller "Boka tid" etc. Hela push-sektionen är klickbar och består av rubrik, beskrivande text, länktext och en bild. Sidan man länkar till här måste redan existera så att du i URL-fältet kan börja skriva på sidtiteln för att få upp förslag på sidor i en lista. Välj den sida du vill länka till och fyll sedan i länktexten i Link text-fältet.
 9. Social: i denna sektion kan du länka till sociala medie-konton. Fyll först i Social media title och sedan den externa URL:en samt länktext, exempelvis "Facebook", för varje konto. För att lägga till flera länkar klickar du på Add another item.
 10. Klicka på knappen Save and publish längst ner. Klart!

Page

 1. General: fyll i sidtitel och sedan kan du välja om din page ska ärva inställningar från en redan existerande Landing page. Detta innebär att din page kommer få samma sidomeny till vänster samt samma färgtema som den Landing page du väljer i listan som kommer upp när du börjar skriva på titeln i Inherit landing page settings-fältet.
 2. Hero: under denna flik laddar du upp den stora bakgrundsbilden på sidan. Du kan också lägga till en titel, text samt en knapplänk som alla kommer lägga sig ovanpå hero-bilden. Knapplänken skapar du under Hero button - ange vilken sida som ska länkas till i fältet URL och sedan vad som ska stå på själva knappen i fältet under Link text (måste inte vara samma namn som i URL-fältet). 
 3. Body: fyll i text som kommer synas under hero-bilden på sidan.
 4. Content sections: se punkt 4 och 5 under Location ovan.
 5. Index: se punkt 7 under Location ovan.
 6. Pushes: En push är en klickbar ruta med bild som leder vidare till annat innehåll (1). Lägg till titel, bild samt den länk som pushen ska leda till. Även här är det viktigt att innehållet som ska länkas redan existerar, annas leder ju pushen ingenvart. Börja skriv in sidnamnet i Link-fältet så kan du välja där vilken sida du vill länka till. Om du vill lägga till flera pushar klickar du på Add Push.
 7. Klicka på knappen Save and publish längst ner. Klart!

Redigera Cookie-information

Cookie-popup

 1. Klicka på Structure högst upp i admin-panelen.
 2. Klicka på Block layout.
 3. Klicka på fliken Custom block library. 
 4. Under Block description finner du en lista med custom blocks. Klicka på Edit till höger om Cookie information. Här kan du sedan redigera den information som du vill ska synas i cookie information-rutan som poppar upp på förstasidan.
 5. Klicka på Save. Klart!

Cookie information-sidan

 1. Om du vill redigera sidan man länkas till om man vill veta mer information om cookies klickar du på Content högst upp i admin-panelen.

 2. Skriv in "Cookies" i sökfältet under Title och klicka på knappen Filter. Cookie-sidan kommer då upp som sökresultat.

 3. Klicka på Edit bredvid sidnamnet och sedan kan du redigera info-texten under fliken Body.

 4. Klicka på Save and keep published längst ner på sidan. Klart!

Skapa länk som öppnar sida i nytt fönster

 1. Gå in i den Body-text där du vill att länken ska ligga - på vilken sida som helst.
 2. Markera de ord som du vill ska omvandlas till länk (1) och klicka på länkikonen i Body-panelen (2).
 3. En ruta kommer poppa upp och där lägger du in länk-adressen dit man hamnar när man klickat på länken (3). I rutan kan du även välja om länken ska öppnas i ett nytt fönster genom att kryssa i boxen under Advanced (4). Klicka sen på Save i rutan.
 4. Markera länken du precis skapat och klicka på Styles i Body-panelen. Klicka sen på Button
 5. Spara och publicera.

Ta bort länk

Om du vill ta bort länken du skapat så högerklicka på det länkade ordet och välj Unlink. Alternativt kan du markera ordet och klicka på ikonen till höger om länkikonen i Body-panelen (den som ser likadan ut som länkikonen fast med ett litet kryss).

Bilder

Det är viktigt att bilderna har rätt storlek för att de ska visas på bästa sätt på webbplatsen. Nedan finns därför några rekommendationer när det kommer till vilka bildstorlekar som bör användas samt om hur bilderna beskärs om andra storlekar används.

Kvadrater

Kvadratiska bilder används i Pushes på startsidan och på landningssidorna. De kan med fördel också användas i Content sections. Bilderna bör ha storleken 600 x 600px eller större vid uppladdning. Om de har andra proportioner beskärs de automatiskt och visas ut centrerade i ytan.

Hero-bilder

Hero-bilder är de stora bilder som visas högst upp på till exempel Pages och som ofta har text ovanpå sig. Proportionerna som visas ut i desktop-läge på dessa bilder är 1125 x 600px (bredd x höjd) och de bör alltså ha denna storlek vid uppladdning. Om man laddar upp dem i mindre storlek så skalas hero-bilden upp vid utvisning på sidan och de placeras alltid i toppen till vänster i ytan.

Content section-bilder

Content section-bilder visas ut alternerande till vänster eller höger om texten i sektionen. Texten tar upp två tredjedelar och bilden en tredjedel av sektionsytan. Bilden visas ut med 375px bredd, även om den laddas upp i större storlek. Mindre breda bilder visas ut med sin originalbredd. Höjden på bilden har inget förbestämt mått och den visas ut i full proportion på webbplatsen. 

Body-bilder

Body-bilder är de bilder som kan placeras i brödtext. Dessa visas ut med en maxbredd på ytans bredd, alltså 100%. Om de är vänster- eller högerställda visas de ut med en maxbredd på 33% av ytan. Hela bilden visas ut eftersom systemet inte behandlar bildproportioner i Body-fält - inget beskärs eller döljs alltså vid uppladdning.